Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Ofisimiz projelendirme, imar planı ve ruhsatlandırma aşamalarını da içerecek şekilde gayrimenkul sektörünün her alanına ilişkin danışmanlık vermektedir. Ofisimiz, dünyanın önde gelen uluslararası perakendecilerine, gayrimenkul fonlarına ve müteahhitlerine, Türkiye’nin önde gelen konut, kentsel dönüşüm, liman ve turizm projeleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir.

Deneyim sahibi olunan alanlar arasında:

 • Konut ve ticari gayrimenkul projeleri;
 • Gayrimenkul alım ve satım işlemleri
 • Gayrimenkul yönetimi
 • Alım satım sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve tadili, alım satım işlemlerinin tapu müdürlükleri nezdinde gerçekleştirilmesi
 • Gayrimenkul kira sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve tadili, kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Alışveriş merkezi, iş merkezi ve konut proje yönetimlerine günlük işleyiş ve mevzuata ilişkin hukuki danışmanlık, hukuki yazışma, dava ve icra takibi hizmetlerinin verilmesi, genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak edilmesi
 • İnşaat, mühendislik, alt yüklenicilik ve tedarik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve incelenmesi
 • İmar planlarının incelenmesi, ruhsatlandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Ayni / şahsi hak tahsis edilmesi
 • Türk vatandaşlığı işlemleri kapsamında gayrimenkul işlemlerinin adli ve idari merciler nezdinde takibi
 • Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları
 • Kentsel dönüşüm projeleri
 • Kiracının talebine uygun inşaat aşamasını da içeren ve ağırlıklı olarak built-to-suit modeli olarak bilinen ticari kiralama sözleşmeleri,
 • Her gayrimenkul projesinin temelini oluşturan imar planlama hususları
 • ÇED ve diğer çevre izin süreçlerini de içerecek şekilde her türlü izin ve ruhsat aşaması.
 • Kat mülkiyeti kanununa ilişkin danışmanlık hizmeti sağlanması
 • Site içi ve dışı tüm resmi yazışmaların düzenlenmesi ve takibi
 • Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davalar
 • Aidat ve kanundan doğan diğer alacakların tahsili
 • Genel kurul toplantılarına katılım sağlanması
 • Hizmet alınacak kuruluşlar ile yapılacak sözleşmelerin hazırlanması
 • Yönetim planı değişikliklerinin kanuna uygunluğunun denetlenmesi

Gayrimenkul alanının altyapı projelerinde de oynadığı kritik role istinaden, Gayrimenkul Hukuku ekibimiz Altyapı ve Proje Finansmanı uzmanlarımızla da özellikle kamu arazisini içeren altyapı projelerinde sıklıkla birlikte çalışmakta olup, bu projelerin araziye ilişkin aşamalarının da uzman eller tarafından yürütülmesine olanak vermektedir.


Yazdır